דירות בוטיק בשכירות ארוכת טווח

שאלות ותשובות

הכוונה לבנייני מגורים בפרויקט הבית במושבה גן יבנה, אשר בהם כלל הדירות מצויות בבעלות קבוצת מבנים ונתיבים ומושכרות לטווח ארוך של 10 שנים במחיר ידוע מראש לכל התקופה.

כמחצית מהדירות בפרויקט מושכרות לכלל הציבור במחירי שוק, ללא צורך  באישור זכאות כלשהו, גם בעל דירה במקום אחר שאינו זכאי  יכול להשכיר בפרויקט בחוזה מפוקח ותנאים מיוחדים.

לא, הדירות מיועדות לשכירות לטווח ארוך ואינן למכירה.

לא, ייתכן שתוכלו לחתום איתנו על חוזה חדש בנוסח אחר

לפרויקט קיים מפרט תחזוקה ושירות, שנערך ומפוקח על ידי חברת דירה להשכיר הממשלתית.  קבוצת מבנים תעניק את שירותי ניהול ותחזוקת הדירות, הבניין.

כן. באפשרותכם לסיים את תקופת השכירות בתום כל שנת שכירות (בהתראה מראש של 60 יום לפני תום שנת השכירות).
במקרה שלא הודעתם במועד על רצונכם לסיים את השכירות, עדיין קיימת לכם האופציה למצוא שוכר חלופי שיבוא במקומכם ויקבל את אישור החברה

לחלוטין לא. בכל פרויקט אחוז מסוים מהדירות מוקצה לזכאים כאשר המחיר לזכאים מופחת והחלוקה של תקופות האופציה מחולקת קצת אחרת

גובה דמי השכירות נקבע על ידי שמאות של השמאי הממשלתי

כן.
העלויות הנוספות כמקובל בהתאם לקבוע בהסכם השכירות כגון דמי ניהול (במקום ועד בית), ארנונה, מים, חשמל, גז וכו’.

על מנת להשכיר דירה בפרויקט נדרש להעמיד את הערבויות הבאות:

  • שטר חוב בסכום של 2 חודשי שכירות, עליו יהיו חתומים גם שני ערבים שיהיו מקובלים על ידי החברה.
  • תשלום פיקדון על סך 2 חודשי שכירות + דמי ניהול שיוחזרו בתום תקופת השכירות כאמור בהסכם. הפיקדון יימסר כערבות בנקאית או הפקדת הסכום לחשבון החברה.
  • צ’קים ללא הגבלת סכום ותאריך לפקודת: חברת החשמל, מי יבנה, מועצה מקומית גן יבנה וחברת הגז. הצ’קים יישמרו בידי החברה ויוחזרו בתום תקופת השכירות כאמור בחוזה.

האמור לא מהווה מצג כלשהו וכל האמור לעיל הינו בכפוף לתנאי המכרז, הסכם השכירות והנהלים הרלוונטיים. את החברה יחייב אך ורק המפורט בהסכם השכירות ונספחיו כפי שייחתמו ובכפוף למותנה בו. מלאי הדירות הפנויות להשכרה, המוצג באתר, אינו קבוע ועלול להשתנות. ט.ל.ח.

לפרטים נוספים על השכרת דירה לטווח ארוך השאר פרטים ונציג יצור עימך קשר

במילוי הפרטים ו/או שליחתם אינם מהווה הרשמה או התחייבות כלשהיא של החברה. עם פתיחת ההרשמה , הנרשם יקבל טופס במייל חוזר עם מספר נרשם ואישור על ההרשמה. באחריות הנרשם לוודא כי קיבל מייל חוזר, במידה ולא – יש לפנות אלינו לבדיקה וודאות על הרישום. לתשומת ליבכם – ההרשמה להגרלה הראשונה צפוייה להתקיים באפריל 2022 אנו נעדכן מעת לעת אודות סטטוס הפרויקט ותאריכים מעודכנים, נא בדקו באתר זה עדכונים. תודה על פנייתכם  

חב' מבנים ונתיבים

מפת אתר

* ההדמיות הינן להמחשה בלבד. כלל המוצג בהן עלול להשתנות בהתאם לדרישת הרשויות ו / או החלטת החברה. את החברה יחייב אך ורק המפורט בהסכם שייחתם על נספחיו לרבות המפרט ותוכנית הדירה, ובכפוף למותנה בו. מלאי הדירות הפנויות להשכרה, המוצג באתר, אינו קבוע ועלול להשתנות.

כל הזכויות שמורות © 2022 | כל התמונות, ההדמיות ותוכניות הדירות הינן להמחשה בלבד

Site By SHOWCASE ONLINE

טפסים ומסמכים לעיון והורדה

לפרטים נא מלא את הטופס

ונציג יחזור אליך בהקדם

במילוי הפרטים ו/או שליחתם אינם מהווה הרשמה או התחייבות כלשהיא של החברה. עם פתיחת ההרשמה , הנרשם יקבל טופס במייל חוזר עם מספר נרשם ואישור על ההרשמה. באחריות הנרשם לוודא כי קיבל מייל חוזר, במידה ולא – יש לפנות אלינו לבדיקה וודאות על הרישום. לתשומת ליבכם – ההרשמה להגרלה הראשונה צפוייה להתקיים באפריל 2022 אנו נעדכן מעת לעת אודות סטטוס הפרויקט ותאריכים מעודכנים, נא בדקו באתר זה עדכונים. תודה על פנייתכם  

, דגם

מה בדירה?

בנוסף

ההדמיות הינן להמחשה בלבד. השטחים המפורטים לעיל אינם סופיים ועלולים להשתנות לפי דרישות הרשויות ו/או בהתאם להיתר הבניה הסופי של הפרויקט. את החברה יחייב אך ורק המפורט בהסכם שיחתם על נספחיו לרבות המפרט ותכניות הדירה. בכפוף לנוהל ט.ל.ח