אכלוס אוגוסט-דצמבר 2022

שלב ב': 09/2023 מגרשים 328-332

בניין

מספר חדרים

זמינה עבור

אכלוס צפוי

1

4 חד'

2

5 חד'

3

4 חד'

4

5 חד'

5

4 חד'

6

4 חד'

7

4 חד'

8

5 חד'

9

4 חד'

10

4 חד'

11

4 חד'

12

5 חד'

13

4 חד'

14

4 חד'

15

4 חד'

16

5 חד'

17

3 חד'

18

4 חד'

19

6 חד'